• 2003752551_85x56.759410801964.jpg
  • 7985856064_85x56.666666666667.jpg
  • 3664890117_85x48.571428571429.jpg

Trang Chủ > Hỗ Trợ

  • HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CẦU TRỤC

  • Đăng lúc: 28-03-2014 03:57:06 AM - đã xem: 802

  • Cầu trục được thiết kế, chế tạo có kết cấu dạng khung hộp, cân đối, bền vững. Vật liệu sử dụng bao gồm các loại thép hình, thép tấm thông dụng. Liên kết giữa các chi tiết và cụm chi ...Xem thêm

  • QUY TRÌNH KIỂM ĐỊNH KTAT THIẾT BỊ NÂNG

  • Đăng lúc: 15-03-2014 06:55:33 AM - đã xem: 978

  • Cung cấp các hồ sơ, tài liệu kỹ thuật có liên quan đến TBN được kiểm định. Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để kiểm định KTAT như tải trọng, người phục vụ, công nhân vận hành, ...Xem thêm

Logo đối tác