Thông Tin Sản Phẩm

  • ECC TYPE Small Water proof
  • ECC TYPE Small Water proof

  • Giá bán: Liên hệ

  • Xuất xứ:

  • Bảo hành:

  • Ngày cập nhật: 24/03/2014

  • Lượt xem: 654


ECC25
Drawing \Classification A B D
1 240 440 400
2 265 490 450
3 290 540 500

 

 

ECC35
Drawing \Classification A B D W
Poles
2~6
Poles
6~12
4 290 540 500 410 510
5 315 590 550 410 510
6 340 640 600 410 510
7 365 690 650 410 510

 

 

 

ECC-623-1
Drawing \Classification A B C D E
ECC-610-16 250 738 355 650 680
ECC-616-16 250 738 375 690 720
ECC-623-16 300 738 375 690 720