Thông Tin Sản Phẩm

  • ECA TYPE Multi-Wrap Water proof
  • ECA TYPE Multi-Wrap Water proof

  • Giá bán: Liên hệ

  • Xuất xứ:

  • Bảo hành:

  • Ngày cập nhật: 24/03/2014

  • Lượt xem: 608


ECA50
Drawing SP Poles(P) D E F G L
14 D1 2~12 700 230 300 409 660
15 D1 2~12 760 230 300 409 660
16 D1 2~12 860 230 300 409 660

Drawing SP Poles(P) D E F G L
20 D2 2~12 700 250 320 450 700
21 D2 2~12 860 250 320 450 700
22 D2 2~12 960 250 320 450 700