Thông Tin Sản Phẩm

  •  EA TYPE Long-distance Water proof
  • EA TYPE Long-distance Water proof

  • Giá bán: 100 VNĐ

  • Xuất xứ: Việt Nam

  • Bảo hành: 1 năm

  • Ngày cập nhật: 24/03/2014

  • Lượt xem: 1113


EA50
Drawing SP Poles(P) G L
32 D1 2~8 400 650
33 D1 9~12 475 725
34 D2 2~8 400 650
35 D2 9~12 475 725
36 D3 2~8 400 650
37 D3 9~12 475 725

 

 

 

EA50
Drawing SP Poles(P) G L
38 D2 2~6 400 650
39 D2 9~12 475 725
40 D3 2~8 400 650
41 D3 9~12 475 725

 

 

 

EA70
Drawing SP Poles(P) G L
42 D1 2~6 400 650
43 D1 9~12 475 725
44 D3 2~8 400 650