Thông Tin Sản Phẩm

  •  EU TYPE Multi-Wrap Water proof
  • EU TYPE Multi-Wrap Water proof

  • Giá bán: 15 VNĐ

  • Xuất xứ:

  • Bảo hành:

  • Ngày cập nhật: 24/03/2014

  • Lượt xem: 742


EU40
Drawing SP Poles(P) E F L S W
8 D1 2~6 385 424 650 180 250
9 D1 7~10 485 524 850 280 350
8-1 D2 2~6 385 424 650 180 250
9-1 D2 7~10 485 524 850 280 350

EU50
Drawing SP Poles(P) E F L S W
10 D1 2~6 385 424 650 180 250
11 D1 7~10 485 524 850 280 350
12 D2 3~6 385 424 650 180 250
13 D2 7~10 485 524 850 280 350