Thông Tin Sản Phẩm

  • EAJ TYPE
  • EAJ TYPE

  • Giá bán: 25 VNĐ

  • Xuất xứ: china

  • Bảo hành: 1 năm

  • Ngày cập nhật: 24/03/2014

  • Lượt xem: 1212


EAj60
Drawing SP Poles(P) E F L S
23 D1 2~5 250 350 470 750
24 D1 6~10 350 450 615 900
25 D1 11~12 350 450 715 1000
26 D2 2~5 250 350 470 750
27 D2 6~10 350 450 615 900

Drawing SP Poles(P) E F L S
28 D2 11~12 350 450 715 1000
29 D3 2~5 250 350 520 830
30 D3 6~10 350 450 665 980
31 D3 11~12 350 450 765 1100