Thông Tin Sản Phẩm

  • DOUBLE RAIL HOIST
  • DOUBLE RAIL HOIST

  • Giá bán: Liên hệ

  • Xuất xứ: HÀN QUỐC

  • Bảo hành:

  • Ngày cập nhật: 27/03/2014

  • Lượt xem: 708


Ideal solution for double girder cranes used to lift heavier loads

Double-Rail Type Specifications View

MOTOR-DRIVEN TROLLEY TYPE (7.5~30TON)

MOTOR-DRIVEN TROLLEY TYPE (2~5TON)

MOTOR-DRIVEN TROLLEY TYPE (35~70TON)