Thông Tin Sản Phẩm

  • MAIN AND AUX
  • MAIN AND AUX

  • Giá bán: Liên hệ

  • Xuất xứ: HÀN QUỐC

  • Bảo hành:

  • Ngày cập nhật: 27/03/2014

  • Lượt xem: 1092


Main hoist is for heavy weight handling

Aux hoist is for easy fast handling

MAIN AND AUX TYPE SPECIFICATIONS VIEW

DOUBLE-RAIL TYPE: 5/3~15/5TON  l  20/5~30/15TON  l  35/10~75/20TON

DOUBLE-RAIL CREEP TYPE5/3~15/5TON  l  20/5~30/15TON  l  35/10~75/20TON